Àuria Grup referma, any rere any, el seu compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat que es reflecteix en la seva política del sistema de gestió integrat.

Àuria cooperativa

 • ISO 9001 cat / eng
 • ISO 14001 es / eng
 • ISO 22716 cat / eng
 • Certificat reglament EMAS es
 • Certificat registre EMAS cat es eng
 • Declaració ambiental 2012 cat
 • Declaració ambiental 2013 cat
 • Declaració ambiental 2014 cat
 • Declaració ambiental 2015 cat
 • Declaració ambiental 2016 cat
 • Declaració ambiental 2017 cat
 • Declaració ambiental 2018 cat
 • Declaració ambiental 2019 cat
 • Declaració ambiental 2020 cat
 • Declaració ambiental 2021 cat
 • ISO 45001 cat / eng
 • Cosmètica ecològica es eng fr

Acreditacio AMED

Logo AMED

Àuria fundació


Fundació per a la Inclusió Laboral

 • ISO 9001 cat / eng
 • ISO 14001 es / eng
 • Certificat Registre EMAS cat
 • Certificat EMAS cat es
 • Declaracio ambiental 2018 cat
 • Declaracio ambiental 2019 cat
 • Declaracio ambiental 2020 cat
 • Declaracio ambiental 2021 cat
 • ISO 45001 cat /eng