TALLER AURIA SCCL

RESPONSABLE

TALLER AURIA SCCL
CIF: F-08670077
Carrer Pere Bosch i Soldevila 18. 08700, Igualada.
938 017 438
cooperativa@auriagrup.cat
lopd@msanchez.cat (contacte DPD)

FINALITAT

A TALLER AURIA SCCL tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació
facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.


CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.


LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.


DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.


DRETS

Accés

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TALLER AURIA SCCL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Rectificació

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió

Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. TALLER AURIA SCCL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del tractament

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

• Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
• Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
• Quan TALLER AURIA SCCL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

Portabilitat

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

CANALS D’ACCIÓ

Departament Protecció de Dades
Avinguda Andorra 28. 08700, Igualada
938 017 732
Email: lopd@msanchez.cat


EXERCIR ELS VOSTRES DRETS

Si vostè considera que a TALLER AURIA SCCL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat.
Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.


VIES DE RECLAMACIÓ

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web agpd.FUNDACIO PRIVADA AURIA

RESPONSABLE

FUNDACIO PRIVADA ÀURIA
CIF: G-60136637
Avinguda Andorra 28. 08700, Igualada.
938 017 732
fundacio@auriagrup.cat
lopd@msanchez.cat (contacte DPD)

FINALITAT

A la Fundació Privada Àuria tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació
facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.


CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.


LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.


DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.


DRETS

Accés

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Fundació Privada Àuria estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Rectificació

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió

Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. Fundació Privada Àuria deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del tractament

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

• Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
• Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
• Quan Fundació Privada Àuria no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

Portabilitat

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

CANALS D’ACCIÓ

Departament Protecció de Dades
Avinguda Andorra 28. 08700, Igualada
938 017 732
Email: lopd@msanchez.cat


EXERCIR ELS VOSTRES DRETS

Si vostè considera que a Fundació Privada Àuria no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat.
Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.


VIES DE RECLAMACIÓ

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web agpd.