El Servei d’Inserció Especialitzat (SIE) programa cursos de formació laborals específics per millorar les competències i facilitar l’accés al món laboral. El SIE dissenya itineraris per a persones amb risc d’exclusió social, cursos formatius a mida, seguiment d’ofertes de treball i assessorament, tant per a empreses com per a futurs professionals.

Programa SIOAS 2021

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental “Projecte Subvencionat” pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del FSE”.

Programa MAIS 21-22

Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania. Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ AUTORITZADA NÚMERO : 09-00000155