El Servei d’Atenció a les Famílies té per finalitat millorar el benestar de les famílies. Ofereix informació, orientació, assessorament i gestió de recursos, de forma transversal i d’una perspectiva global en totes les etapes de la vida.

És un servei accessible, de tracte individualitzat, proper i flexible segons les demandes i necessitats de cada una de les persones d’Àuria i les seves famílies.