El Centre Josep Orgué per a la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal, és un espai que assessora a persones en situació de dependència/persones amb diversitat funcional i les seves famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta. Forma part de la Xarxa Catalana per l’Autonomia Personal i Prevenció de la Dependència, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Gestiona el Banc de Productes de Suport de l’Ajuntament d’Igualada i del Consell Comarcal, a través del qual es poden cedir diferents tipus de productes com ara llits, grues, cadires de bany, etc, de manera gratuïta i temporal, a les persones que ho necessitin. De la mateixa manera també accepta donacions de productes de suport per posar-los a disposició de la ciutadania.


Té per finalitat ser un centre de referència per a tota la ciutadania. Un centre d’atenció, de formació i assessorament, de sensibilització i innovació en l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal, la prevenció de la dependència i l’accessibilitat universal.

Amb el suport de:

A qui va dirigit

Tothom que vulgui assessorar-se o informar-se sobre productes de suport per a l’autonomia personal o l’accessibilitat universal pot venir a preguntar per nosaltres.

Els principals grups d’interès són:

 • Persones amb discapacitat i/o situació de dependència.
 • Cuidadors no professionals.
 • Professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat i/o situació de dependència.
 • Entitats del sector de l’atenció a les persones amb discapacitat i/o situació de dependència.
 • Institucions i administracions públiques
 • Empreses

Objectius

 • Empoderar a les persones en el desenvolupament de totes les seves capacitats, amb la finalitat de que puguin viure amb la major autonomia possible.
 • Promoure l’adaptació dels entorns, des de la perspectiva de l’Accessibilitat Universal i el Disseny per a Tothom, amb la finalitat de garantir que les persones puguin participar en tots els àmbits de la societat en igualtat de condicions a la resta de persones.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència, treballant en la promoció de la seva autonomia personal.
 • Oferir assessorament i formació als professionals, institucions i entitats del territori d’influència en matèria d’autonomia personal i accessibilitat universal.
 • Establir una coordinació permanent i contínua amb els serveis bàsics d’atenció social per facilitar a les persones un itinerari més simple, coordinat i accessible als recursos de promoció a l’autonomia personal.
 • Sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat de construir una societat per a totes les persones, mitjançant l’eliminació de les barreres existents i l’impuls a les iniciatives de promoció d’una vida autònoma i independent.

Abast

Anoia

Bages

Alt Penedès

Garraf

Segarra

Ens desplacem al domicili de la persona quan és necessari per valorar-la en el seu entorn.

Àrees de treball

 • Àrea d’informació, assessorament, orientació i formació.
 • Àrea de Banc de Productes de Suport.
 • Àrea de suport i coordinació.
 • Àrea de difusió i sensibilització.
 • Àrea de recerca, desenvolupament i innovació.

L’equip professional

1 Terapeuta ocupacional, 1 arquitecte y 1 técnica en comunicació augmentativa i altertnativa.

Les seves funcions són:

 • Gestionar el Centre Josep Orgué i el Banc de Productes de suport de l’Ajuntament d’Igualada i del Consell Comarcal de l’Anoia.
 • Assessorar i informar en matèria de productes de suport per a l’autonomia personal i accessibilitat universal.
 • Preparar i impartir formacions en matèria d’accessibilitat universal i foment de l’autonomia personal.

Contacte i horaris d’atenció

Telèfon mòbil – WhatsApp: 639 11 69 09

Correu electrònic: acastells@auriagrup.cat

Adreça:
Fundació Privada Àuria
Av. Andorra, 28
08700-Igualada

Horari d’atenció: 9h a 18h (cita prèvia)

Adaptable d’acord amb les necessitats de les persones.