Un dels principals greuges que tenen els col·lectius de persones amb discapacitat és la invisibilitat social. L’aprenentatge i servei (APS) és un servei a la comunitat que es presta després d’haver assolit un d’aprenentatge per donar solucions a necessitats concretes de la societat. A través d’aquests programes, es duen a terme diferents experiències en l’entorn més proper per sensibilitzar i normalitzar la diferència.
L’objectiu final és millorar les competències socials i comunicatives i contribuir a generar rols socials positius que contribueixen a la qualitat de vida i aspectes com l’autoestima, la seguretat i les relacions socials.


Programes

Col·laboració amb els Maristes “residència d’avis” (primera experiència):
Es va crear un grup mixt de 4 persones d’Àuria i 5 alumnes de l’escola Maristes per fer un voluntariat conjunt a la residencia d’avis Clínica Sant Josep. El grup es va reunir durant 5 sessions per coneix-se, pensar quina activitat o activitats volien fer amb els avis, crear el material, practicar una mica i finalment una sisena sessió per dur a terme aquest treball amb els avis.


Col·laboració GarcIa Fossas “l’hora del pati”:
Quatre persones d’Àuria dinamitzem, un cop per setmana, l’hora del pati dels nens de l’Escola GarcIa Fossas a través del joc tradicional de bitlles catalanes.


Col·laboració García Fossas “l’hora de l’hort”:
Cinc persones d’Àuria ensenyen als nens de P5 nocions d’horticultura combinant classes teòriques a l’aula i pràctiques a l’hort de l’escola amb tot tipus de jocs. Es fa un cop per setmana.


Col·laboració amb l’ALDI i el Banc de Queviures d’Igualada:
Un grup format per persones del servei de formació laboral s’encarrega d’anar cada dimarts al supermercat ALDI de l’estació d’autobusos a recollir els aliments que aquest ens cedeix i els duem al Banc de Queviures d’Igualada. Aprofitem aquesta tasca per treballar habilitats laborals a la vegada que contribuïm a millorar el nostre entorn.


Col·laboració “classe magistral de bitlles catalanes dins el cicle de jocs tradicionals” amb l’escola Gabriel Castellà:
Aprofitant que els alumnes de l’Escola Gabriel Castellà enguany treballen un cicle de jocs tradicionals, el grup que dinamitza l’hora del pati del García Fossas oferirà una classe magistral de tres sessions als alumnes de tercer de primària de l’escola Gabriel Castellà. Una sessió teòrica, una pràctica i un mini campionat entre dos equips, on també en prendran part les persones de la FAP.