Neix el blog de Noves Tecnologies

L’equip de Noves tecnologies ha dedicat temps i esforços en la recerca, la investigació i la formació per impulsar una nova plataforma virtual per millorar i innovar en els processos educatius, formatius i rehabilitadors mitjançant l'ús de les noves tecnologies.