Un nou conveni entre l’Ajuntament d’Igualada i el Centre Josep Orgué, especialitzat en la promoció de l’autonomia personal de les persones amb alguna discapacitat, permet la creació del nou Banc d’Ajudes Tècniques d’Igualada (BAT). El projecte compta amb el finançament del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i en van formalitzar la posada en marxa la tinent d’alcalde d’Acció Social, Carme Riera, i la presidenta del Patronat de la Fundació Privada Àuria, Teresa Maria Jorba.

El BAT neix amb la voluntat de donar solució a aquelles persones que, per motius diversos, no tenen accés a productes imprescindibles per al seu dia a dia, com una cadira de rodes, un caminador, una grua o un llit articulat. D’aquesta manera, a més de promocionar i potenciar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat o en situació de dependència de la capital de l’Anoia, també es vol afavorir la reutilització i el reciclatge de productes de suport, perquè tinguin una vida més llarga i més útil.

El servei està pensat per a aquelles persones que puguin necessitar temporalment un producte de suport i vulguin que se’ls presti fins que es recuperin, fins que rebin els ajuts oficials o fins a disposar dels recursos necessaris per adquirir-ne un de propi. També va adreçat a totes aquelles persones que disposin de productes de suport que ja no utilitzin i els vulguin donar a aquest Banc d’Ajudes Tècniques.

Per a més informació, es pot contactar amb el Centre Josep Orgué, del Grup Àuria, a l’Avinguda Andorra, 28, d’Igualada o trucar al telèfon 93 801 77 32.