àuria grup som un conjunt d’entitats que treballen per garantir autonomia, qualitat de vida i igualtat d’oportunitats. Ocupa 800 persones i aglutina una massa de més de 1400 col·laboradors. Àuria és el conjunt empresarial d’economia social referent, situat al nord de Barcelona. Unes entitats que donen suport a les persones amb especials dificultats, risc d’exclusió social o vulnerabilitat. Té per missió garantir la qualitat de vida, la participació, la inserció laboral amb criteris d’innovació.

Amb formació especialitzada, itineraris d’incorporació laboral al mercat ordinari, serveis d’atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, servei de lleure i programes de voluntariat i atenció a les famílies, Àuria fomenta l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones.


Història

L’any 1972 va néixer el Taller Àuria SCCL, a l’empara de l’associació de pares i mares que havia fundat anys abans l’Escola Àuria. Davant la necessitat de crear un espai de treball on es pogués donar oportunitats laborals a aquella primera generació de nens i nenes que havien cursat a l’escola especial per a infants amb discapacitat es va fundar el Taller Àuria Cooperativa. Van ser anys de lluita perquè s’aprovés una legislació que reconegués els drets del treballador amb discapacitat i les capacitats productives.

Finalment, el 22 de gener del 1981 va formalitzar-se el Taller Àuria SCCL com a Cooperativa de Qualificació Especial, adaptant-se, posteriorment, a la normativa catalana com a Cooperativa d’Iniciativa Social Mixta de Treball Associat i Consumidors i Usuaris, sense ànim de lucre. L’any 1992, es constitueix també la Fundació Privada Àuria per estructurar la prestació de serveis i suports a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de la comarca de l’Anoia.