El Centre Josep Orgué per a la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal és un espai que assessora les persones en situació de dependència i les seves famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta. Forma part de la Xarxa Catalana per l’Autonomia Personal i Prevenció de la Dependència, adscrit al Departament d’Ocupació, Benestar i Família.

Compta amb un Banc d’Ajudes Tècniques amb productes de suport que es poden cedir, de manera temporal, a les persones que ho necessitin. De la mateixa manera, recull i repara elements de suport que ja no es necessitin per posar-los a disposició universal.