Organos de gobierno

Consejo Rector de Àuria Cooperativa

• Sra. Teresa Maria Jorba (Presidenta)
• Sra. Assumpció Gumà (Vicepresidenta)
• Sra. Sonia Fernández  (Secretaria)
• Sr. Àlex Vives (Tesorero)
• Sr. Humbert Riba (Vocal)
• Sr. Frederic Sanchez (Vocal)
• Sra. Marta Brunet (Vocal)
• Sr. Juan Morales (Vocal)
• Sra. Alba Nieto (Vocal)

Patronato de Àuria Fundació

• Sra. Teresa Maria Jorba (Presidenta)
• Sra. Assumpció Gumà (Vicepresidenta)
• Sr. Àlex Vives (Secretari)
• Sr. Humbert Riba (Tesorero)
• Sra. Pilar Salat (Vocal)
• Sra. Gemma Cubí (Vocal)
• Sra. Carme Riera (Vocal)
• Sra. Marta Brunet (Vocal)

Patronato Fundació Àuriafil

• Sra. Maria Pilar Salat Agramunt (Presidenta)
• Sr. Josep Mas Vilanova (Secretario)
• Sra. Marta Pelfort Gleyal (Tesorera)
• Sr. Miquel Canet Sabaté (Vocal)
• Sr. Pedro Galán García (Vocal)
• Sr. Maria Marta Mateu Serra (Vocal)
• Sr. Eduard Rivas Mateo – Alcalde de Esparreguera (Vocal)
• Sr. Miquel Solà Navarro – Alcalde de Collbató (Vocal)
• Sr. Jesús Naharro Rodríguez – Alcalde de Abrera (Vocal)
• Sr. Miquel Riera Rey – Alcalde de Olesa de Montserrat (Vocal)
• Sr. Enric Carbonell Jorba- Alcalde de Sant Esteve de Sesrovires (Vocal)


Portal de la transparencia Àuria

De acuerdo con la ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Àuria da cumplimiento a la ley con la publicación de la información requerida para cada una de las siguientes entidades: