TALLER ÀURIA SCCL, CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Taller Àuria es constitueix com a Societat Cooperativa de classificació Especial el 22 de gener de 1981 i com a Centre Especial de Treball el 1993.

Àuria Cooperativa, com a Centre Especial de Treball i entitat sense ànim de lucre, desenvolupa activitats empresarials en el àmbits dels serveis industrials, la fabricació de perfums i cosmètica mitjançant un full services per a tercers i l’especialització en serveis i solucions (facilities), per mantenir i crear llocs de treball.

Activitats especialitzades que al llarg dels anys s’han incorporat des de la professionalització dels equips mitjançant la formació i l’adquisició de competències professionals i personals, que garanteixen el desenvolupament amb la participació de cada persona i les seves capacitats.

I ho fem des de l’expertesa de mig segle des de l’inici de les nostres activitats, la innovació, la qualitat i l’excel·lència.

Les persones treballadores del CET compten, per garantir una integració laboral, social i cultural, amb el suport i acompanyament de l’equip multidisciplinar especialtizat, l’EMS. Un equip que vetlla pel benestar, la salut, l’acompanyament i el suport familiar, la capacitació professional amb un pla d’accions individualitzat que millori la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat i especials dificultats.

Promou i finança:

Consulta les nostres activitats empresarials