Órgans de govern

Consell Rector d’Àuria Cooperativa

• Sra. Teresa Maria Jorba (Presidenta)
• Sra. Assumpció Gumà (Vicepresidenta)
• Sra. Yolanda Martín (Secretaria)
• Sr. Àlex Vives (Tresorer)
• Sr. Ramon Morató (Vocal)
• Sr. Humbert Riba (Vocal)
• Sr. Frederic Sanchez (Vocal)
• Sr. Joan Guilella (Vocal)
• Sra. Marta Brunet (Vocal)

Patronat d’Àuria Fundació

• Sra. Teresa Maria Jorba (Presidenta)
• Sra. Assumpció Gumà (Vicepresidenta)
• Sr. Josep Mas (Secretari)
• Sr. Pere Galán (Tresorer)
• Sra. Pilar Salat (Vocal)
• Sra. Gemma Cubí (Vocal)
• Sra. Carme Riera (Vocal)
• Sra. Marta Brunet(Vocal)

Patronat Fundació Àuriafil

• Sra. Maria Pilar Salat Agramunt (Presidenta)
• Sr. Josep Mas Vilanova (Secretari)
• Sra. Marta Pelfort Gleyal (Tresorera)
• Sr. Miquel Canet Sabaté (Vocal)
• Sr. Pedro Galán García (Vocal)
• Sr. Maria Marta Mateu Serra (Vocal)
• Sr. Eduard Rivas i Mateo – Alcalde d’Esparreguera (Vocal)
• Sr. Miquel Solà i Navarro – Alcalde de Collbató (Vocal)
• Sr. Jesús Naharro i Rodríguez – Alcalde d’Abrera (Vocal)
• Sr. Miquel Riera Rey – Alcalde d’Olesa de Montserrat (Vocal)
• Sr. Enric Carbonell Jorba- Alcalde de Sant Esteve de Sesrovires (Vocal)


Portal de la transparència Àuria

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: