La Fundació Privada Àuria realitza estudis de retorn econòmic i social de la inversió per tal de mesurar l’impacte social, ambiental i econòmic del Programa de suport a l’autonomia a la llar que desenvolupa l’entitat i que té com a objectiu donar suport a aquelles persones amb discapacitat que volen viure soles, en parella o amb altres persones.


Retorn econòmic

Per cada euro invertit en el programa, hi ha un retorn a la societat de 3,71 euros en beneficis econòmics i socials. Aquest resultat es pot desglossar de la següent manera: 1€ correspon a retorn econòmic directe: en impostos i quotes a la Seguretat Social (0,33€), salaris dels professionals del programa (0,52€) i compres i contractació de serveis (0,15€). En segon lloc, 2,66€ corresponen a retorn econòmic indirecte: en estalvis per a les administracions públiques (1,73€) i estalvis dels beneficiaris del programa i les seves famílies (0,93€). Finalment, 0,05€ corresponen al retorn en qualitat de vida per als beneficiaris del programa.


Retorn social

A banda del retorn econòmic a la societat, el Programa de suport a l’autonomia a la llar també aporta beneficis no quantificables econòmicament en l’entorn i els mateixos usuaris, ja que els permet ser més autònoms, millorant el seu benestar físic i emocional.