Servei orientat al manteniment i conservació d’espais verds, parcs públics, places i carrers dels municipis.


Serveis

  • Neteja viària
  • Neteja de graffiti
  • Tractament antigraffiti
  • Neteja de marquesines
  • Pintura vial
  • Senyalització excepcional per obres
  • Neteja d’enllumenat públic
  • Conservació del mobiliari urbà