El departament d’obres i serveis d’Àuria disposa d’una flota de més de 40 vehicles i maquinària pesant que, diàriament, treballa al territori, arranjant i fent el manteniment de carreteres, vorals i camins.


Serveis

  • Asfaltat
  • Neteja viària
  • Protecció i senyalització vertical
  • Pintura vial
  • Sega i triturats
  • Manteniment de pistes forestals
  • Obres de drenatge
  • Prevenció de gelades amb màquines de sal i dispositius tecnològics avançats de control de temperatura a les carreteres
  • Il·lumincació, senyalització i enllumenat públic