Àuria Inclusió Empresa d’Inserció SL està inscrita al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya amb el número 99. Promoguda i participada per la Fundació Privada Àuria i la Fundació per la Inclusió Laboral Àuria, l’empresa d’inserció proporciona a les persones treballadores en procés d’inserció processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d’intervenció o mesures d’acompanyament social que permetin llur posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

Àuria Inclusió Empresa d’Inclusió està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançada pel  Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. 

Amb el suport de: