Els equips de jardineria i neteja no han deixat de treballar durant l’estat d’alarma per garantir la desinfecció i neteja de les diferents zones subjectes als contractes públics dels diferents municipis.

L’empresa ha reincorporat 51 treballadors afectats per l’ERTO que es va presentar a mitjans de març pel decret de l’estat d’alarma.

Àuriafil comença a recuperar paulatinament la seva activitat habitual. Nou setmanes després de la publicació de l’estat d’alarma, l’entitat ha començat a reincorporat part del seu personal, si bé durant totes les setmanes de confinament no ha deixat en cap moment de prestar els serveis essencials amb un equip professional reduït. Aquests serveis han estat els de jardineria i neteja per garantir la desinfecció i higienització d’espais urbans i equipaments, d’acord amb els contractes públics que hi ha en vigor amb diferents municipis.

La professionalitat i el compromís de la Fundació s’ha mantingut i sostingut durant aquest primers 60 dies, cooperant i col·laborant amb les diferents administracions públiques per mantenir aquesta neteja, desinfecció i manteniment de les zones; circumstància que desacredita algunes afirmacions publicades per alguns mitjans de comunicació local.

La Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, que és un centre especial de treball (CET) que ocupa persones amb discapacitat, ha començat a incorporar aquesta setmana 51 treballadors de la plantilla afectats per l’ERTO de Causa Major- Regulació Temporal de l’Ocupació al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya- arran de la situació de crisi generada per la irrupció del coronavirus. Una mesura que va ser necessària de prendre a mitjans de març davant la impossibilitat de mantenir l’activitat industrial o serveis específics d’algunes unitats de treball.

Ara, la situació reverteix i l’objectiu de l’entitat és desafectar el major nombre possible de treballadors de forma progressiva, i aconseguir, amb totes les mesures de seguretat i prevenció, el ple funcionament de la planta industrial.

El CET, té una missió clara de vocació social i compromís amb l’entorn, fet pel qual, des del primer moment, es va posar a disposició per seguir prestant els serveis essencials subjectes dels diferents contractes amb l’administració pública, garantint i contribuint a la desinfecció i neteja dels espais públics dels diferents municipis. De la plantilla de 175 treballadors, 49 professionals han continuat treballant per fer-ho possible. Actualment, aquests equips s’han ampliat d’acord amb les indicacions del Govern i l’Estat, aplicant una política de prevenció escrupolosa i responsable.