Visió

“Àuria, persones que lluitem, treballem i ens impliquem per construir un futur millor”

Fem possible una societat que reconegui i promogui oportunitats en condicions d’igualtat i qualitat de vida per a qualsevol persona.


Missió

“La nostra missió és Àuria”

Generem oportunitats de creixement personal i de transformació social per la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables, mitjançant:
• Suports i Serveis
• Polítiques de Transformació Social
• Activitats Empresarials

I ho fem amb criteris d’innovació, de sostenibilitat, de qualitat i de promoció de l’autonomia i participació de les persones.


Valors

Respecte, Igualtat, Autonomia, Participació, Responsabilitat compartida, Cooperació, Innovació, Emprenedoria, Qualitat, Sostenibilitat, Transparència.


Codi ètic i de bon govern

Descarrega el document