Órgans de govern

Consell Rector d’Àuria Cooperativa

• Jose López Sánchez (President)
• Alba Nieto Quirantes (Vicepresidenta)
• Carles Belmonte Ferrer (Tresorer)
• Sonia Fernandez Moreno (Secretària)
• Juan Morales Sánchez (Vocal)
• Frederic Sánchez Sabaté (Vocal)
• Humbert Riba Pineda (Vocal)
• Assumpció Gumà Climent (Vocal)
• Marta Brunet Pàmies (Vocal)

Patronat d’Àuria Fundació

• Jose López Sánchez (President)
• Alba Nieto Quirantes (Vicepresidenta)
• Humbert Riba Pineda (Tresorer)
• Assumpció Gumà Climent (Vocal)
• Marta Brunet Pàmies (Vocal)
• Gemma Cubí Guim (Vocal)
• Sandra De la Iglesia Colet (Vocal)
• Enric Morist Guell (Vocal)

Patronat Fundació Àuriafil

• Sra. Maria Pilar Salat Agramunt (Presidenta)
• Sr. Josep Mas Vilanova (Secretari)
• Sra. Marta Pelfort Gleyal (Tresorera)
• Sr. Miquel Canet Sabaté (Vocal)
• Sr. Pedro Galán García (Vocal)
• Sr. Maria Marta Mateu Serra (Vocal)
• Sr. Eduard Rivas i Mateo – Alcalde d’Esparreguera (Vocal)
• Sr. Miquel Solà i Navarro – Alcalde de Collbató (Vocal)
• Sr. Jesús Naharro i Rodríguez – Alcalde d’Abrera (Vocal)
• Sr. Miquel Riera Rey – Alcalde d’Olesa de Montserrat (Vocal)
• Sr. Enric Carbonell Jorba- Alcalde de Sant Esteve de Sesrovires (Vocal)


Portal de la transparència Àuria

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: