La Fundació Privada s’ha adherit al Manifest ciutadà “Volem llars per viure” que reclama el dret a viure a la pròpia llar en línia amb la Convenció de les Nacions Unides, que diu que tota persona ha de poder:

  • Triar on vol viure i amb qui vol viure
  • Tenir els suports que necessita
  • Accedir als serveis de la comunitat de manera inclusiva

Entre els promotors destaquen personalitats de rellevància pública, representants i professionals del tercer sector social, del món artístic i cultural, representants dels propis col·lectius més afectats i les seves famílies i un ampli ventall representatiu de la societat.

Els promotors del Manifest denuncien que moltes persones que actualment estan en residències no tenen les mateixes condicions que serien pròpies d’una llar. Per exemple disposar d´espais d’intimitat, escollir amb qui estar o participar en projectes de la comunitat.

Quan no es disposa d’aquestes condicions es pateix un major risc per la salut i el benestar, com s’ha fet evident amb el COVID-19. La pandèmia actual no ha fet més que aflorar d´una manera molt dura les mancances d´un sistema residencial molt assistencial i que ha quedat obsolet. Alguns dels col·lectius més afectats són les persones grans amb dependència, les persones amb alguna discapacitat o les persones amb algun trastorn de salut mental.

Les reivindicacions d’aquesta iniciativa ciutadana interpel·len sobretot a les institucions públiques competents en els àmbits de la salut, els serveis socials i l’habitatge. Els promotors consideren que cal transformar els serveis i suports i centrar-los en les persones, garantint els seus drets.

Es demana també una visió oberta i innovadora, valorant totes les opcions: des de llars independents fins a grups de llars, espais residencials o cohabitatges amb serveis comuns.

Diverses entitats s´estan sumant de manera molt ràpida al Manifest, posant en relleu que és una demanda àmpliament compartida.

I tu, t’hi sumes?
Clica: https://www.llarsperviure.org/adhereixte/