Aquest novembre la Fundación ONCE atorgava una subvenció per un import de 24.415,29 euros, emmarcada en la convocatòria d’ajuts per a projectes adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual. Un suport econòmic amb el que es preveu ampliar i reformar els equipaments del Centre Ocupacional de Les Comes per l’ampliació de 16 plaçes, permetent l’accés al conjunt de persones amb discapacitat que romanen en llista d’espera.

Una de les causes de les causes d’aquesta llista d’espera en els darrers anys es la previsió de jubilacions de persones treballadores del Centre Especial de Treball d’Àuria Cooperativa. Persones que requereixen d’un recurs diürn que respongui a les necessitats pròpies de l’envelliment o de problemes de salut que els impedeix donar continuïtat a la seva vida laboral.

Amb l’adequació d’aquests nous espais – 6 concretament- es sol·licitarà el registre de 16 places on es desenvoluparan activitats i programes que promoguin l’autonomia personal i el desenvolupament d’habilitats socials que fomentin la inclusió en un entorn comunitari.

A les noves sales es desenvoluparan programes de realitat virtual, estimulació basal i activitats per al desenvolupament i manteniment cognitiu, la millora de les competències personals, l’expressió corporal i el foment de la cultura tradicional. Tanmateix es contempla uns sala polivalent que s’adapti a les necessitats emergents, i un espai per la celebració de reunions amb els grups d’interès interns (persones usuàries, famílies i equips professionals).

L’execució del projecte s’iniciará aquest trimestre, bones noticies.